NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

 B�i đồng dao 3*

 

CON S�U ĐO B� ĐO LOANH QUANH

 

 

1

Con s�u đo b� tr�n mặt l� tẩm nắng mai

B� dưới c�nh hoa dợm m�n khai

B� xu�i cọng đọt ngọc n�n xanh rạo rực

Đục-cắn-kho�t-gậm-nhấm

Muốn nuốt chửng đại ng�n v�o khoang bụng 

Thỏa cơn đ�i rỗng

B�n rửng rửng đu d�y tơ

thả m�nh �m ru xuống đầu những kẻ đang lơ mơ

Bỏ bước dạo vườn.

 

 

2

Cuộc thẩm vấn n�m đậm kỳ hương bếp cung đ�nh

Lẫn m�i kho quẹt,canh tập t�ng bếp nh� lao động kh�i um.

 

 

3

- �Ch�o Tiến sĩ XYZ, xin tự giới thiệu t�i l� S�u Đo

-� Xin hỏi bằng cấp của �ng bằng giấy hay bằng plastic ny l�ng

-� Bằng kim ng�n

-� Hội Đồng gi�m khảo  duyệt luận �n của Tiến sĩ gồm những nh� khoa học khoa bảng h�n l�m uy�n th�m khả k�nh n�o?

-� Kh�ng cần phải thế. Họ một nhắm một mở k� c�i rẹt l� xong

-� Nghĩa l� sao thưa �ng?

-� Một b� quyền lực mới xứng tầm

-� Đề t�i luận �n của Tiến sĩ chắc phải c� tiếng vang

-� Xin cho biết t�n

-� "Lịch sử ph�t triển gi�o dục đ�o tạo ở tỉnh Khỉ Ho"

-� Sao lại Khỉ Ho?

-� Vậy mới l� ph�t hiện kh�ng đụng h�ng

-� C�n t�nh quốc tế t�nh hữu �ch cho nh�n gian?

-� Cũng kh�ng cần. Hữu �ch cho d�n miệt Khỉ Ho trước đ�

-� Chắc nội dung văn bản luận �n Tiến sỉ c� n�u những nhược khuyết của qu� tr�nh gi�o dục tại đ�?

-� Tất nhi�n

-� Những biện ph�p khắc phục khả thi?

-� Ta l�m c�ng t�c nghi�n cứu l� để n�i l� thuyết

-� Kh�ng l�m c�ng việc ứng dụng

-� Ứng dụng l� của c�ng nghệ

-� Tiến sĩ n�i ch� phải. Nhưng xưa kia c� da l�ng v� c�nh chim ưng cũng đ� l� gợi � thuyết phục cho t�u lặn v� m�y bay

-� Để x�y dựng sự nghiệp,Tiến sĩ đang c� c�ng tr�nh nghi�n cứu g� tiếp theo?

-� Sự nghiệp của ta l� quản l�

-� Nghĩa l� Tiến sĩ đ� vi�n m�n với cương vị lảnh đạo vừa mới được trang bị vững v�ng m� từ l�u c�n khập khiễng?

-� Ai n�i với ngươi l�...

-� C�m ơn Tiến sĩ XYZ. Nhờ �ng m� người đi học ở Khỉ Ho sẽ vươn l�n tầm cao hơn cột đ�n qu� nh�**

-� Đồ s�u bọ...

 

 

4

-� Ch�o Thi sĩ . L� do Thi sĩ l�m thơ?

-� Ta tự thấy m�nh v� t�ch sự .. .n�n l�m thơ

-� Vậy l�m thơ đ�ng kể hơn , hữu �ch hơn sao?

-� L�m thơ l� c�ng việc v� �ch đối với hầu hết người đang sống người sắp chết v� người mới chết

-� Biết v� �ch sao kh�ng phủi bỏ cho nhẹ?

-� Một xứ sở kh�ng thi ca l� một xứ sở khuyết tật t�m hồn. Ta kh�ng khuyết tật.

-� Người ta n�i l�m thơ l� c�ng việc tự h�nh hạ m�nh, c� phải?

-� Kh�ng phải ai l�m thơ cũng đi con đường địa ngục

� Để đồng thời cảm nhận được hạnh ph�c tuyệt vời tr�n th�nh quả lao động s�ng tạo của bản th�n

-� Thi sĩ c� thể n�i r� hơn?

-� L�m sao hiểu nếu kh�ng l� nh� thơ ch�n ch�nh 

-� Thế n�o l� thi sĩ ch�n ch�nh?

-� G�n v�ng giữ ngọc cho thơ. Thơ c�ng gi� trị nh� thơ c�ng cao danh gi�

-� G�n v�ng giữ ngọc cho thơ?

-� Phải. Kh�ng lợi dụng thơ để mưu đồ thỏa m�n tham vong �ch kỷ c� nh�n,

�� quyền lực văn học, đ�nh b�ng vị thế x� hội cho sang trọng th�m

-� Vậy phương hướng n�o nh� thơ ch�n ch�nh theo đuổi?

-� L� chiều s�u cảm x�c v� tầm cao tư duy ph�ng chiếu bằng t�i năng nghệ thuật.

-� Thế c�n hạnh ph�c?

- L� nỗi đam m� thơ

� L�, th�ng qua thơ, kh�t khao b�y tỏ,chia sẻ hạnh ph�c v� bất hạnh,

� phản kh�ng v� x�y dựng t�m hồn v� ch�n dung con người

� Cho đ�ng mặt con người

-H�a ra lo�i người ai cũng c� hạnh ph�c ri�ng

Kh�ng đau khổ như s�u t�i đ�y. Sống kiếp xấu x� bị khinh miệt bị sỉ nhục

để trả gi� cho một �t l� một �t c�y, một �t hoa một it tr�i m� t�i đ� ăn hại của đời

-         Kh�ng đ�u, con người c�n ăn hại nhiều thứ kh�c khủng khiếp triệu , tỷ lần hơn

� thức về nỗi đau khổ đời m�nh, bạn lại kh�ng biết rằng sau bốn tuần định mạng

l�m s�u trần gian bạn c� s�u tuần l�m bướm địa đ�ng sao?

Vườn trần v� đại ng�n nhờ bướm m� sinh s�i, nhờ bướm trở n�n sống động rực rỡ thơ mộng hơn

Bướm cũng chớp c�nh rung động kh�ng gian mi�n man tập nhiễm bất

trắc v� bay lượn t�nh tứ trong t�m hồn nghệ sĩ...

-� �i, �i, t�i sẽ tự diệt để h�a bướm sao?

-� Bạn sẽ tự thăng hoa th�nh bướm. Đấng S�ng tạo cho ph�p bạn l�m như vậy.

Bạn cũng l� thi sĩ ch�n ch�nh l�m đẹp C�i Sống từ v� thức đấy.

 

 

                            ��nguyễn th�y song thanh

                            �01.2015

 

* hai b�i đồng dao 1 v� 2 trong tập thơ C�nh Cửa (xb 10.2014): Qua Cầu B�nh Minh v� Một Trăm Lẻ Một.

** Ca dao : Đ�n n�o cao bằng đ�n Ch�u Đốc

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2015