tranh: l� thị quếhương

 

nguyễn th�y song thanh

 

 CHUYỆN CỰC NHỎ 3. CUỘC HẠNH NGỘ TH�I Đ� VỮA

  �����������������������������������������������������

 

  Như cục đ� từ trời hoang rớt

  Như hạt bụi từ đ�m thi�n thạch � nhiễm ngừng bay bất chợt

  �ng rơi xuống ph�ng kh�ch

  Mắt trần kh�ng k�nh l�o kh�ng k�nh cận

  Him him hấp h�y

  Kh�ch nh�n chủ nh�n như camera quan s�t

  Nơi hang ổ c�c quan �c

  Nơi c�c si�u thị coop mart ph�ng kẻ gian

 

  �o đen quần x�m rũ

  Kho�c l�n t�m trạng sầu muộn di căn

  Xa xăm m� cực h�t

  B� biết đối phương đang lặng lẽ d�m d�i m�nh

  Tĩnh nhi�n r�t nươc

  Chăm chăm nh�n - m�u tr� hổ ph�ch

  Những vi�n � long đang bung thơm

  B� lắng mũi nghe hương

  Ngắt sợi nước giũ �m rơi r�c r�ch

  B� ngẩng l�n. Tho�ng chựng

  Tr�n đ�i mắt kh�ch bỗng l� cặp k�nh sậm

  B�y giờ thực sự l� cặp camera c� độ ph�n giải cao

  (B� nghĩ) đang hoạt động hết c�ng năng ghi h�nh

  Lẽ ra tới phi�n b� ngắm nh�n

  Đ�i mắt người ta kh�ng che k�n

  Coi kh�ch đ�ng y�u cỡ n�o

  Thật th� cỡ n�o

  Ranh ma cỡ n�o

  Đ�m lửa t�nh y�u ngủ y�n trong tim b� sẽ b�ng l�n

  Hay tắt ngấm

  Bởi những tiết lộ

  Từ hai lỗ đen vũ trụ đ�

  B�y giờ đ� bị chắn lối d� t�m

  �i, b� đ� mong m�i biết bao nhi�u những kỳ diệu

  Ẩn t�ng

  Biết đ�u sẽ ph�ng l�e sững ngạc

 

  Sự bất khả như một l� xo tự động

  Bật m�nh mang nỗi thất vọng

  Buồn rượi nhũn nhặn nữ chủ đứng l�n

  Kh�ch ngơ ng�c lựng khựng

  Vướng v�u một ch�m dấu hỏi v� h�nh

  Kh�ng gian gi�n ra v� dụng trống t�nh

  thời gian ngưng đọng tức tưởi

  Nơi b� cuộc hạnh ngộ th�i đ� vữa

  Nơi kh�ch một l� do tầm thường nhưng bất thường

  Chập chờn - b� ẩn

  �ng nghĩ m�i kh�ng ra

 

  nguyễn th�y song thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2015