nguyễn th�y song thanh

 

Chuyện cực nhỏ 2. �C� khi

 

 

Khi gi� xu�n t�nh tang k�o qua vườn thượng uyển

Trăng rằm �o ủ men v�ng r�ng  tr�ng tr�ng hoa

L�ng hớn hở như vừa tr�t sạch thống khổ

T�i nhớ đến đức Phật Th�ch Ca

 

Ng�i y�n lạc m�a hạnh ph�c chốn cung son

Thương người bến m� khổ đau tăm tối

Ly cung tịnh t�m suy ph�p cứu độ

T�i thấy ng�n tay trỏ ng�i vẽ l�n cội bồ đề

Con đường từ bi v� ng�

 

 T�i rốt r�o dưỡng tập từ bi

 Chưa to�n t�m diệt đế*1

 T�i hằng đau khổ tiếc nuối những điều t�i đ�

 Kh�ng l�m hoặc

 Kh�ng d�m l�m

 L� ng� hay v� ng�.

 

 Khi t�i đau khổ

 T�i t�m đến đấng Con Trời

 Jesus tột đỉnh cao sang

 "Con c�o c� hang

 Chim trời c� tổ

 Song con người kh�ng chỗ gối đầu"*2

 Từ đ�m gi�ng thế l�m ph�m

 Cho đến thời rao giảng ph�c �m

 Ng�i đ�u c� chỗ gối đầu

 Chịu sỉ nhục khổ h�nh

 Linh x�c thương đau

Gi� cứu chuộc sự chết

 

 T�i hết l�ng tin k�nh Ch�a Jesus

 Nhưng chưa v�c nổi thập tự gi� m�nh

 Bước ch�n xi�u v�nh

 Tr�n đường Via Dolorosa k� ức.*3

 

 Khi t�i ham ăn ham ngủ l�m biếng thể dục

 T�i đến hỏi đấng cười toe Di Lặc

 Sao t�i phải mắc cỡ ph�t ph� bụng mập

 Xin học ng�i c�ch trồng nụ cười tr�n m�i kh�

 Những b�ng hoa vạn ni�n tưng bừng nở

 

 Tr�i tim t�i vẫn lu�n tr�n s�ng x�c cảm

 D� tan vỡ

 D� thịnh đạt

 D� phi�u bồng

 D� lạnh lẽo

 C�ng bốn m�a nh�n gian

 Kh�ng thể chỉ một m�a xu�n hạnh ph�c mi�n man

 Gieo hạt l�ng. Ba m�a hoang phế.

 

 L�ng t�i tự săm soi hạch h�i h�nh vi t�i

 Linh hồn t�i m�i k�u cầu Thượng Đế

 Cho đến khi

 T�i kh�ng c�n bị treo lửng lơ c�ng tr�i đất

 

nguyễn th�y song thanh

�17.9.2015

�*1. diệt đế :l� sự chấm dứt đau khổ, bước thứ ba trong Tứ Diệu Đế (Khổ Đế,T�p Đế, Diệt Đế,Đạo Đế) theo gi�o l� Nh� Phật.

�*2. L� c�u trong Kinh Th�nh, Lu ca (Luke) 9:58

�*3.Via Dolorosa: t�n con đường cổ ở Jerusalem Ch�a Jesus v�c thập tự gi� đi qua đến đồi Golgotha v� bị đ�ng đinh ở đ�; cũng l� t�n một b�i h�t Ph�c �m nổi tiếng.

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2015