NGUYỄN TH�Y SONG THANH

 

C�M ƠN


C�m ơn anh chợt trở về trong mộng

Cười b�n t�i rực rỡ xu�n hồng

Hồn t�i đ�y h�nh như đang chớp c�nh

Đ�a t�nh xưa cũng thức dậy thơm lừng

 

Người về mộng mắt buồn sao chẳng kh�c

Để t�nh t�i nhỏ dại h�a m�nh m�ng...

 

(Nguồn: trich thi phẩm HỪNG Đ�NG SAU RỪNG)

 

 

 

CHUYỆN CỰC NHỎ.� KH�NG AI C� THỂ GI�P

 

Một người bạn ng�n năm chưa biết mặt

Mời t�i l�n mạng xem ba tấm h�nh

 

T�i biết chọn ảnh n�o l�m nốt trầm

Kh�c huyền cầm tĩnh mạc

Ảnh n�o tri kỷ biệt t�ch theo c�nh hạc

Ảnh n�o vỉa nam ch�m �m kh�

H�t hồn t�i u m� xuống vực khổ đau

Một kh�c một cười một như thầy tu

 

nguyễn th�y song thanh

2015

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

� gio-o.com 2015