Nguyễn Th�y Song Thanh

 

C�Y CẢI VỀ TRỜI

 

 

k�nh gởi đến qu� bạn hữu gần xa của cố thi sĩ Khoa Hữu �

�Nhớ ng�y Khoa Hữu ra đi ng�y 05.4.2012 - 15.3 Gi�p Th�n

 

����������� C� phải người đang đi qua chiếc cầu vồng

����������� Mỗi trạm h�nh tr�nh một v� sao

����������� Chắc người c�n đi m�i ng�n thu sau

����������������������������������� (Thi Thể)

 

 

Tiễn đưa c�y cải về trời *

Tiếng kh�c nỉ non con vượn trắng

Tiếng kh�c rớt tr�n v� lượng nghi nan biển lặng

B� mẹ ngẩng đầu - tr�o bi thương trũng mắt kh�

Cầu gi� cất l�n. Cất l�n linh hồn yểu.**

 

Trong cơn m� đồng thiếp l�ng bu�ng như liễu

T�i đi ra biển c�ng rau răm

�i biển, tờ thi�n thư m�nh m�ng

Ẩn thị ng�n tr�ng � chỉ tạo h�a.

Con cua d�ng a c�ng b� ngang đỉnh n�i điếc nhớ chồng ***

 

T�i c�ng rau răm tr�i tắp v�o tấm thảm h�n m�

��������������������� vạn ni�n xanh ngất đảo r�u c�m

Con ơi con hỡi

Khoa ơi, Khoa ơi

 

�i biển, tờ thi�n thư m�nh m�ng

Lật lật d� coi trong ng�n tr�ng

C�y cải về trời, thi�n định chăng

Khoa ngủ giấc hư v� một chiều rũ ưu tư Ch�a định chăng.

 

Một chiều chưa t� một chiều kh�ng t� một chiều ngưng

Sao Khoa ra đi m� kh�ng ph�t l�m chung

T�i ngủ giấc thơ đi�n tr�n ngọn th�c ầm ầm đổ

Tan hoan chiều thi�n cổ

Tiếng th�t hoảng từ đ�y hồn đập n�t tr�i tim t�i thất thểu

��������� ������������������� bốn m�a

Chỉ c�n l� một lẻ loi dương thế giữa mịt m� t�m dấu

��������� ���������� đất trời xưa.

����� ��������������������������������

4.2013

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

 

* Ca dao : Gi� đưa c�y cải về trời

� Rau răm ở lại chịu lời (đời) đắng cay

** B� Phi Yến (L� Thị Răm) vợ thứ ch�a Nguyễn Phước �nh, mẹ tiểu c�ng tử Cải (chết), cầu gi� đưa linh hồn Cải về trời.

*** a c�ng = @

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

� gio-o.com 2013