Nguyễn Th�y Song Thanh

 

tưởng nhớ Khoa Hữu

 

 

 

 

BA V�NG TR�N

 

���������

��������� Hai con c� từ dưới nước tung m�nh l�n

��������� Điệu thủy vũ ch�o b�nh minh

��������� Đ�nh thức h�ng liễu bu�ng d�y

��������� ����������� c�u những giấc mơ ngo�i trần thế

��������� Hồn nhi�n thả m�nh c�ng rớt

��������� Vẽ l�n mặt hồ hai v�ng tr�n giao thoa

 

��������� Nh�ng một gi�y đời v� ưu

��������� Chỉ một con tung l�n thảng thốt

��������� Rụng xuống một v�ng lan mau lan mau

��������� Con c� lặn t�m

��������� L�ng hồ đ�y huyệt s�u

��������� Bỏ lại mặt nước v�ng tử sinh thi�n cổ

��������� �m u vỡ

 

��������� Sợi t�c quạnh hiu run rẩy nhớ

��������� Linh hồn bật kh�c nỗi �m dương

��������� Đất trời lạnh rợn trăm phương.

����������������������������

��������� 6.2012

������������������ �������

 

 


C�I B�N �

���������

 

��������� C�i b�n đ� y�n bề ph�ng ăn

��������� Một h�m kỳ lạ bỗng mất tăm

��������� Hỏi từng mặt lạnh kh�ng ai biết

��������� Kh�ng biết m� cũng kh�ng băn khoăn

��������� B� thầm nghĩ chắc chiếc b�n đ�

��������� Về b�n mẹ n�i trong rừng xanh

 

��������� Kh�ng c�n ai nhớ kh�ng ai nhắc

��������� Chỉ m�nh b� kh�ng thể ngu�i y�n

��������� Những l�c tay trời mỏi che đất

��������� Bỏ mặc đất ch�m trong nắng nung

��������� Nằm tr�n b�n lạnh xoải đ�i c�nh

��������� Thảm thần n�ng b� bay tầng kh�ng

��������� Nghe m�u nghe xương tr�n ti�n kh�

��������� Kho�i hoạt chạy rần quanh tr�i tim

 

��������� B� nhớ. Hướng n�i xăm xăm đi

��������� Bốn ch�n đ� cứng kh�ng hồ nghị

��������� Đ�i g�t non hồng t�m sao thấy

��������� Kh�ng hồ nghi �i kh�ng hồ nghi

 

��������� Chưa gi�p v�ng n�i trời chạng vạng

��������� Nghi hoặc như sao h�m mọc l�n

��������� Mơ hồ b�n thạch lượn đầu n�i

��������� B� kh�c nh�n. Đường về đ� qu�n.

 

��������������������� ���������������� 7.2012

���������������������������� ���������

 

 

 

������������������������������������� DUY NHẤT

 

 

��������� Trời cao một th�i dương

��������� Biển cả một vầng trăng *

��������� Huyệt s�u một người nằm

��������� Trăm năm t�nh một đ�a

��������� Thi�n thu nở v� chăng

 

����������������������������������������������� * Mạc Đỉnh Chi :� Dao tr� nhất phiến nguyệt�

 

� ���������������� ��� 7.2012

����������������

����������������

 

���������������� Nguyễn Th�y Song Thanh

 

���������������� http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

 

���������������� � gio-o.com 2012