photo: NAT @gio-o.com 

nguyễn minh phc

 

đọc ở sao trời

đọc ở sao trời sẽ hiểu thi *

 

 

khi đ về nằm chơi với đất

dế giun ht tiễn khc mun trng

c một v sao vừa chợt tắt

thấy g trong trời đất mng lung

 

thấy bng ai ngồi bn huyệt mộ

nghĩa trang hiu hắt những hin chiều

khi nhang im tiếng buồn hơi gi

nghe tiếng em cười đau nửa khuya

 

thấy ti nằm yn trong gi khua

sậy lau chao cht buốt phận người

nghe như gi tạt quanh đời a

đi mắt buồn tnh sầu khng ngui

 

ti đọc g từ những nh sao

từ ci hư v rợn bng hời

đường mưa in dấu chn mờ ảo

chế my - đừng vay mượn đất trời...*

 

* thơ Mai Thảo

 

 

trăng chưa kịp rằm

 

trăng xưa vng mấy độ

m mưa ướt vai người

ti về chiều cuối phố

thương một bờ tc phai

 

nhnh buồn đan kn lối

dng sng nằm lạnh căm

nghe ci lng hấp hối

khi trăng chửa kịp rằm

 

ma trăng từ tiền kiếp

rụng vơi đy hin chiều

ti hi ma trăng khuyết

nghe mưa tạt sng di

 

vuốt mặt nhn cơn gi

đ chm khuất sng hồ

ti một mnh đứng ng

đầy một trời sng x

 

ma trăng xưa gửi lại

với tim người phai phi

r rời bn tay mỏi

buốt một trời mưa, ti...

 

 

 

đụng cả mưa xa

 

Ngồi nghe đời hư ảo

Chm hun ht sng di

C một người bạc o

Về trong chiều nắng phai

 

Hnh như chn đ gh

Đi lần vo thin thu

Nghe nhịp buồn rất khẽ

Thở khi ngy hoang vu

 

Ti thả lời kinh nguyện

Vo trần gian khi sương

C g m lưu luyến

Khi đ chạm v thường...

 

Hay chỉ l bụi ct

Trong ci người st na

Quờ tay khua trng hạt

Đụng cả trời mưa xa

 

nguyễn minh phc

Kin Giang - vu lan 2016

 

 

gio-o.com 2016