Nguyễn Hoàng Bách

 

 

Chui vào trong hộp sữa

 

Tôi là kẻ đầu tiên đặt chân lên đây

Đằng sau tôi là đồng loại của tôi

Đang lũ lượt

Chuẩn bị

Chui vào trong hộp sữa

Đằng sau những đồng loại của tôi

Cũng là những đồng loại của tôi

Nhưng đang thoi thóp

Chết đuối trong chiếc đĩa

Đầy nước

Vì họ là những kẻ đầu tiên xông lên

Và bây giờ họ là những cái phao

Để đồng loại của mình

Đi qua

Chui vào trong hộp sữa !

 

 

 

Không đề

 

Có một ai đó

Nói rằng

Việt Nam dễ tính quá

Bởi vì

Họ có thể uống Cocacola

Một loại nước ngọt của Mỹ

Trong lăng Bác

Chuyện này

Nếu Bác Hồ biết

Chắc Bác buốn lắm !

 

 

 

Mất và Được

 

Có những thứ đã mất

Cảm thấy rất tiếc

Nhưng không muốn lấy lại

 

Có những thứ sắp mất

Cảm thấy rất tiếc

Nhưng không muốn giữ lại

 

Có những thứ đã được

Cảm thấy rất vui

Nhưng không muốn có lại

 

Có những thứ sắp được

Cảm thấy rất vui

Nhưng chẳng bao giờ muốn có…

 

Nguyễn Hoàng Bách


Hà Nội

 

 

 

 

© 2008 gio-o