NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

CD
'Gã Điên Trên Đồi Hoang'
phát hành vào tháng 6, 2008.

 

Thu Hát Cho Người
nhạc: Vũ Đức Sao Biển

 

Mây Vô Xứ
ý thơ Đào Trung Đạo

 

 

 Mây Vô Xứ, thơ Đào Trung Đạo, Nhạc Nguyễn Đức Đạt

Đoàn Người Lữ Thứ, nhạc Lam Phương

Gã Điên Trên Đồi Hoang, nhạc và lời của Nguyễn Đức Đạt

trình bày: Nguyễn Đức Đạt