là một
      bài thơ hay

TÔ DUY THẠCH

và bài thơ

RỪNG BIỂN TƯƠNG TƯ

Tô Duy Thạch viết không nhiều nhưng tâm hồn thơ của ông thì bao la. Cũng giống như số phận của những người cùng thời,  sinh ra và lớn lên trong thế hệ chiến tranh, đời sống của Tô Duy Thạch trước và sau 1975 đầy những bất trắc và khổ đau. Tâm trạng của ông trong bài thơ RỪNG BIỂN TƯƠNG TƯ cũng là tâm trạng của rất nhiều người miền nam sau 1975:

khi ở trên rừng ta nhớ biển
về biển bâng khuâng lại nhớ rừng
ở đâu lòng cũng đau hoài vọng
về một cõi nào trong nhớ nhung

Thơ Tô Duy Thạch ít xuất hiện trên báo chí. Mãi đến năm 1999, thơ ông mới xuất hiện trong tuyển tập Biển Của Một Thời- tập thơ in chung nhiều tác giả (Nguyễn Bắc Sơn, Lê Nguyên Ngữ, Tô Duy Thạch...)

Lê Vĩnh Phúc


RỪNG BIỂN TƯƠNG TƯ

khi bỏ về xuôi ta nhớ núi
trầm trầm thác kể chuyện thiên thu
nhớ từng lá cỏ thương bờ bụi
những sáng mờ sưong khói núi mù

nhớ khóm thạch lan triền đá dựng
rừng đại ngàn xanh đến rợn mình
ta con sâu đo, đo ngày tháng
đo hoài không hết kiếp phù sinh

khi ở trên rừng ta nhớ biển
bồi hồi âm vọng khúc miên man
rờn rợn rong rêu chiều hải ngạn
nghe gió ngàn reo ngỡ sóng tràn

ta con cá lạc trong vũng nước
mải mê không biết biển xa rồi
lao đao trên bãi đời khô kiệt
cũng đành thôi một cuộc rong chơi

khi ở trên rừng ta nhớ biển
về biển bâng khuâng lại nhớ rừng
ở đâu lòng cũng đau hoài vọng
về một cõi nào trong nhớ nhung


Tô Duy Thạch

© 2006 gio-o  

đọc một bài thơ hay khác