là một
      bài thơ hay


LÊ NGUYÊN NGỮ


và bài thơ


XUÂN NÀY TA GẶP BẠN

 

Cuộc đổi đời năm 1975 đă làm cho đời sống của nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Bài thơ XUÂN NÀY TA GẶP BẠN được Lê nguyên Ngữ viết khi ông gặp lại một đồng đội cũ đẩy chiếc xe đạp bán than nơi góc phố.

một chiếc xe thồ than góc phố
đời tèm lem mặt gặp rưng rưng

Đành rằng đi bán than không phải là một việc xấu. Nhưng mà...

Trước năm 1975, thơ Lê Nguyên Ngữ thường xuất hiện trên tạp chí VĂN, một trong những tạp chí văn chương uy tín nhất thời bấy giờ.

Lê Vĩnh Phúc

 

Xuân Này Ta Gặp Bạn

                            Một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn
                            Hỏi rằng: Chi đó? Gửi rằng: than
                            ( "Bán than", Trần Khánh Dư)


đâu biết xuân này ta gặp bạn
"một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn"
một chiếc xe thồ than góc phố
đời tèm lem mặt gặp rưng rưng

bạn của ta xưa hào sảng lắm
một tấc lưỡi văn uốn tới trời
một núi tiền vung bay cửa sổ
bây giờ than bụi bắt tay rơi

đă đành thế sự nhường thay đổi
buồn chi bãi bể hoá nương dâu
mười năm gặp bạn - tiều phu mới
đời đổi nên thương chuyện đổi đời

ta nhớ người xưa thời chiến quốc
quần nâu áo vải luận anh hùng
còn nay vương tướng trong trời đất
bạn mãi thồ than có biết không?

nếu phải tuổi nhiều mà sức vụng
còn mấy mươi năm bạn học hành?
ví đời cơm áo đâu là trọng
ai nghĩ mình phường giá túi khinh

đâu biết xuân này ta gặp bạn
"một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn"
vai tựa cán thồ như cán bút
nghiêng người buổi gặp lệch trời xuân

Lê Nguyên Ngữ

© 2006 gio-o

 

đọc một bài thơ hay khác