L TRINH 

Họa mi trốn thot

 

 

i em yu! của những ngy xa thẳm

đm nay hết rượu anh cầm lại cy đn

vặn dy, ht ln bản tnh ca tan nt:

i em yu

tại sao chng ta đ cất ln cng một m điệu

rồi lại xa dần trong một bản nhạc.

Tại sao cũng cng một cch m anh phải

khổ đau lu hơn những con người khc

em khng ngừng bỏ anh

em khng ngừng gp phần thay đổi

diện mạo của anh by giờ

anh cn thấy r

ngay giữa những bức tường

con họa mi trốn thot

sau lưng vầng trăng xanh.

 

L Trinh

 

http://www.gio-o.com/Chung/LeTrinhTuKhucMuaDong

 

 

gio-o.com 2016