LÊ HƯNG TIẾN

 

A-CÒNG

Dán vào mắt những nỗ lực tị nạn

Sự ăn khan của thời tiết vá víu từng khớp xương

Gom góp nhiều cái nhạc ngựa làm thân thể gió

Đánh kẻng tri thức

Xếp hàng những sợi dây thần kinh

Lung lạc

Dán vào mắt những mảnh chữ che nắng

Dự báo có khối đại từ mắc cỡ

Khẩu hiệu ăn mưa như cấy

Sợ đến khi biến thể ấc ấc

Bản sắc no ăng ắc

Lung lạc

Sự hiểu thật hao tổn

Chi phí của cân não như chợ đen mắt cá

Đảo lộn nhìn nhận

Con cồng cộc nhảy còng còng trên than cốc

Sóc vọng con ốc làm thế hệ A-còng

Lung lạc

 

 

ĐÊM THỦY TIÊN

(Qúy tặng Lê Thủy Tiên)

Bật nút đêm

Con át chủ chấn động sự giao cảm ằng ặc ằng ặc

Không tôi phửng sáng những tế bào non liên tưởng

Làm đêm soi mói động từ phôi pha

Chẳng cần gì để mất

Sự lặp lại chỉ mỗi đường sống lưng

Dẫu có hấc lờ bản mặt a á đêm

Thì không tôi những liên từ hây hẩy rỗng

Đêm gài cúc áo tiểu sử

Bản đồ em trở thành mặt tiền

Kỷ vật đen chấm chấm từng nấc cụt cụt

Không tôi lồ lộ áy o những tính từ

Khao vọng lểu lảo

Hết lột được sự tưởng tượng

Bản đồ em làm cúc áo thủy tiên

Không tôi bật nút đêm

Thời gian lúc lắc trên yên ngựa

Phi thẳng về phía ba chấm khai sáng...

Lê Hưng Tiến

 

 

© 2007 gio-o