thơ

Lê Anh Thu

Vào công viên nước tôi nằm nhắm mắt…

Vào công viên nước tần ngần mắt nhắm
Vòm cây xao động những tiếng cười dòn
Vợ con giảm stress tuần này khỏi thuốc.

Vào công viên nước ngửa mặt nhắm mắt
Bầu trời xanh trong mây trắng bềnh bồng
Mây trắng quá bắp chân trần nắng lóa.

Vào công viên nước lim dim hai mắt
Kia bờ ngực em từng lượn sóng vồng
Những đường nét ẩn sau manh vải ướt.

Vào công viên nước mắt tôi nhắm tịt
Da thịt mát rần, gió vờn bắt nhột
Lòng tôi rạo rực điệp khúc tang bồng.

Vào công viên nước tay bưng kín mặt
Rõ mồn một rõ, trời ơi, tôi thấy
Nắng khanh khách cười mật vỡ vàng tươi.

Vào công viên nước mà nằm nhắm mắt …

 

Thủy chung đàn ông

Chắc như đinh đóng cột
Trước sau một chỉ một
Bọn nhóc ti chớm yêu.

Tôi yêu mỗi vợ tôi
Giọng điệu sáng ngời ngời
Lứa ba mươi tuổi ngoài.

Đánh lẫn cùng tiếng cười
Cơm vợ, phở với bồ
Lũ bốn mươi tụi tôi.

Thủy với chung khổ người
Tình đến cứ phỉ phê
Năm mươi cười hả hê

Một chân cửa nhà trời
Cẳng kia khìa vợ khác
Lão bạc phơ râu tóc.

 

Ngoại tình đàn ông hay biến tấu chuyện mèo chuột

1. 
Lệ tục, giềng mối buộc ràng 
Rào
Không thấp không cao
Không bóng không hình
Chân qua bước
Tình quá bước - ngoại tình.


2.
Đàn ông chúng mình
Tạo hoá cẩn trọng quá xá trong lập trình duy trì và phát triển giống nòi
Hay không sai khi nói :
Thượng đế ngài đã chơi khăm bọn ta
Hết thảy bắt  lên đầu tường ngồi
Hệt lũ mèo hoang
Thích lang thang
Làm việc tốt
Vồ chuột nhà bạn mèo vô phúc.


3.
Con mèo leo trèo tường cao
Hỏi chơi ả chuột chồng sao vắng nhà
Nó ham gặt hái đồng xa
Xuống mau thịt rượu bày ra ta mình
Tình tang tang tính tang tình …


4.
Rơi quá nửa bởi ngồi không cũng mỏi
Bốn còn lại thì ba đồng thanh nói :
- Ăn nhậu mới rồi còn oải.
Mỗi hai mắt đỏ vẻ không gì phải vội
Răng không còn- hề- râu hắn trụi lủi …

 


Đi săn

( Đọc di cảo thơ Chế Lan Viên, bài Săn thơ )


Vượt qua cửa rừng
Ngồi nhà anh vặt lông lũ gà nuôi chuồng

Đi một ngày anh săn thú một ngày đường
Đêm nán lạI số lòai săn hẳn khác
.
Đôi tai thính, mũi tinh ranh đặt trong từng bước
Đi đúng những con đường thú chạy.

Bẫy anh đặt nhằm chân con mồI mắc phảI
Còn bước anh, mô phật, riêng đạp cõi tình.

Súng anh nhắm bắn đôi mắt ăn đèn ấy
Không lẫn mắt bạn săn một phường đấy

31.10.2003

Lê Anh Thu

Việt Nam


http://www.jetartworks.com/