KIM TUẤN 

X U Â N   T Ậ N   M I Ề N   X A   

chiều qua biên giới xuân vừa đến
ngẩng mặt nhìn lên chỏm núi xa
gió qua Hạ Lào mây giăng thấp
rừng lá chòi xanh bỗng nhớ nhà

nhớ nhà xa lắc phương trời đó
nhìn dưới đèo cao mây trắng bay
đêm có mình ta nơi đất lạ
cũng buồn như những thoáng men say

men say chất ngất chiều chưa hết
Tây Bắc rừng xanh màu lá xanh
Tây Bắc người đi chưa trở lại
sông buồn con nước chảy loanh quanh

sông buồn con nước trôi ra biển
gửi mộng về suối nắng mới sầu
gửi mộng về xuôi đường dốc ngược
phương trời chinh chiến nhớ thương nhau

thương nhau đêm gối tay lên đất
nằm giữa rừng hoang nghe gió qua
bóng cây xào xạc rung cành lá
ta có mùa xuân tuổi đã già

kim tuấn
1938-2003


Khi tôi Về, thơ Kim Tuấn, Phạm Duy phổ nhạc, Quỳnh Giao trình bày: https://youtu.be/iGcRK3x7d1Y

sáng tác khác của  nhà thơ Kim Tuấn trên gio-o:

Thời Tuổi Nhỏ Của Tôi

Đường Đi Biên Giới

Xuân Tận Miền Xa

© 2007 gio-o