\  Sử Tính và Ư Thức: Một triết học cho sử Việt

 Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm.

NXB: Sống, California. 530 trang. Available on Amazon.com và các hiệu sách ở California.

 Đây là một hành tŕnh Sử lư qua cái Ta của Việt tộc trong tiến tŕnh khai mở năng lực tự ư thức.

 Như là một nhân thể, quốc gia Việt Nam được thụ thai từ đời Hồng Bàng, qua các vua Hùng và suốt 10 thế kỷ cưu mang, chính thức khai sinh chào đời với nhà Đinh, đến thời kỳ lớn dậy trong ư thức thân xác/lănh thổ, nuôi dưỡng sinh mệnh qua các thời Lư, Trần, Lê, đến những thời kỳ tự phân thể, nội chiến, khủng hoảng để hồi sinh và trưởng thành. Trên hành tŕnh 20 thế kỷ nầy, trong ư chí của một dân tộc bị nô lệ, cái Ta dân tộc đă trải qua những chặng đường trên trường biện chứng chủ-nô giữa cái Ta của Việt chống đối cái Ta nhà Hán, nhà Phật chống nhà Khổng, nhà Nho chống Thực dân, Đế quốc, Cá nhân chống Đại thể, Đạo đức (Morality) đối nghịch Luân lư (Ethics), cái Sẽ Là đối với cái Đă Là. Đây là một thiên trường sử của một năng lực tự-Ngă trên con đường tranh đấu để được công nhận đồng lúc tự soi sáng chính ḿnh. Khi biện chứng chủ-nô đối với ngoại lực được hoàn tất năm 1975, th́ cái Ta dân tộc phải đang trải qua một ṿng biện chứng nội tại khác trong một bản sắc tự ư thức mới khi vai tṛ chủ-nô trở nên một cuộc nội chiến âm ỉ nhằm kiến lập một căn cước tính Sẽ Phải Là cho quốc gia. Thế kỷ XX là lúc mà cái Ta dân tộc chuyển ḿnh từ ư thức Không gian cho thân xác và lănh thổ sang ư thức về Thời gian và tư tưởng. Chàng thiếu niên Việt Nam nay đă đến tuổi 15, thân thể đă lớn nhưng tư duy và tâm lư vẫn c̣n chưa trưởng thành, mang nhiều lư tưởng nhưng không chắc chắn về con đường phải đi, ư thức được một nhu cầu cách mạng mới trước thiết yếu tính Thời đại. Đây là lúc mà các phạm trù khái niệm chính trị thay thế khuôn thức thân mạng và bờ cơi. Và cái Ta của Việt tộc bắt đầu nuôi ư chí lịch sử cho đại thể tính quốc gia. Bi kịch thân xác chuyển sang bi kịch ư thức hệ.

 Từ trong ư chí Sử tính, năng thức tự-Ngă của dân Việt đang vươn về khả thể tính Nhân Thức – the Individuated Universal - khi ư thức hóa giải vô thức, cá nhân (individual) trở nên cá thể (individuality), cá thể đồng quy với đại thể để trở nên công dân trong một quốc gia (nation) nay là quốc thể (nation-state), khách quan hóa giải chủ quan, và cái Đang Là bắt tay với cái Sẽ Là. Trên cơ sở triết học của chữ Thời, chúng ta hăy cùng nhau bước lên một tầm cao hơn nhằm nh́n lại lịch sử của chính ḿnh, để không bị vướng mắc và giam hăm trong ư thức và tâm lư chính trị giới hạn, để thông hiểu cái logic đằng sau những biến cố thăng trầm trên chuyến tàu lịch sử của cái Ta dân tộc hiện nay vẫn c̣n đang nỗ lực khai sáng năng lực tự ư thức cho ḿnh.