Đoàn Thị Cảnh

Khúc Hát Ven Sông

 

Tặng nhỏ Yên ngày lấy chồng

 

Mình đã nghe gió ngoài sông thổi vọng
Tiếng loài chim tha thiết khúc quê
Này nhỏ,
chừ cánh chim bay qua sông rộng
có còn hát mãi
khúc từ quy.

 

Này nhỏ,
Có nhớ hàng dâm bụt xao xác
Nhớ cây mít ta kết mũ đội đầu
Nhớ cây mận già đong đưa hoa nở
Nhớ con tằm len lén ăn dâu.

 

Này nhỏ,
Chừ gót son son dạo bước theo chồng
Có nhớ con đường ra sông vắng
Hai đứa nắm tay cười trong nắng
Mơ ngày cau trổ bông.

 

Này nhỏ,
Biết rồi mai kia mốt nọ
Có thương vườn chiều ngõ sau trống trải
Chừ tàu xe hiện đại
Có còn ngóng chuyến đò quê.

 

Này nhỏ,
Gửi nắng đi về cùng với nhỏ
Gửi gió xôn xao những chuyện gì
Gửi cả sáng mai vào mái tóc
Gửi mùa biết hát khúc vu quy.

 

Chỉ xin mưa hãy rớt hột ân cần
Để vai nhỏ đừng ngại ngần vào mùa mới
Mình giữ lại những chiều ngóng đợi
Giữ những mùa con gái ven sông.

 

Đoàn Thị Cảnh

2009