ĐỖ THÀNH

 

 

DI CHÚC

 

 

1.-

 

Ta cầm mảnh giấy thời gian

 

Xé toang để bớt ngổn ngang lòng sầu

 

Trăm năm nào có gì đâu

 

Ấp ôm giấc mộng cho đầu bạc nhanh

 

Cầm bằng di chúc viết nhanh

 

Để thiên thu gọi kịp thành cỏ hoa

 

Mù sương luễnh loãng sa đà

 

Dốc con phố nhỏ thầm sa lệ chiều

 

 

2-

 

Sáng mờ sương lạnh căm căm

 

Em gùi tội lỗi đi quanh lũng đèo

 

Xập xòe váy rũ chân theo

 

Ta nghe hiu hắt ngặt nghèo phủ quanh

 

Em buồn quay ngoắt bước nhanh

 

Ngẩn ngơ cánh bướm lạc xanh núi đồi

 

Lạnh trời em tím ngắt môi

 

Ngoài thung trời rộng nổi trôi dềnh dàng.

 

 

 

3-

 

Ẩn mình tắm lạch suối trong

 

Nghe con vượn hú trong lòng buồn tênh

 

Dập dình từng bước chông chênh

 

Ngửa lên trời thẳm mông mênh hóa rồ

 

Em, ngàn năm vẫn nguồn thơ

 

Ta, ngàn năm vẫn đợi chờ rụng rơi

 

Viết xong di chúc một đời

 

Giờ ta sẵn đón thảnh thơi chỗ nằm.

 

 

Đỗ Thành

 

© gio-o.com2009