Chu Ngạn Thư

 

th�nh phố vĩnh biệt

 

S�i G�n, th�i ch�o lần cuối

lời vĩnh biệt gửi về một linh hồn trẻ, chết non

gửi về một thế hệ anh

chưa nở rộ đ� t�n vội v�

chưa bước tới đ� k�o lại bởi g�ng xiềng

 

S�i g�n, gửi tới phố lời vĩnh quyết

chắc phải thảm hơn tất cả nụ cười buồn

���� (những nụ cười gượng gạo h�o hắt.

Cười để thấy hơi thở m�nh c�n tr�i tim m�nh

������������ vẫn đập v� khối �c vẫn chưa bị � nhiễm bởi gi�o điều)

chắc chắn lời anh gửi tới em, phố ạ

c� th� thảm cũng kh�ng thua

những đời sống vất vưởng ở đ�y

bị chối từ

bị th� hằn

bị khinh miệt

nhưng vẫn nghĩ m�nh v� tội với tổ quốc qu� hương

c�n lời n�o th� thảm hơn

cho những cuốn s�ch bị n�m tung tr�n h� phố

cả thế hệ anh bị dập x�a dưới bước ch�n tiếp thu

 

tr�i tim khối �c

nghiền ngẫm suy tư

đ�m d�i ng�y ngắn

bao miệt m�i s�ng tạo của con người v� con người

đốt bỏ đi trong buổi s�ng th�nh phố đỏ m�u cờ

khi t�n tro cuốn s�ch bay vượt khỏi lửa hồng

n�o c� thua g� giọt m�u của thế hệ anh

đ� rơi đi v� nghĩa tr�n vụn đất qu� hương

đ� rơi đi kh�ng gọi được t�nh thương

đ�ng cứng dưới lớp băng chủ nghĩa

khi m�u da đồng b�o

khi họ h�ng ruột thịt

được nh�n bằng � thức hệ hẹp h�i

được nh�n trong con ngươi trả th� giai cấp, th�

t�nh thương cũng chỉ l� những dấu ch�n tr�n c�t

x�a đi rất dễ d�ng

 

S�i g�n, S�i g�n

cho anh gửi tới em lời ch�o

những h�ng c�y xanh Trấn Qu� C�p, Nguyễn Du

những đọt me cao T� Xương, Cường Để

những chiếc l� me v�ng

xinh xinh rơi tr�n t�ch c� ph� h� phố

c� bạn b� ngồi n�i chuyện văn chương,

cho anh gửi lời ch�o lu�n thể

ng�i nh� nguyện �m thầm

nằm đối diện khu Phao Lồ Chủng Viện

c� �nh nến buồn như đ�i mắt EM

thắp trong buổi s�ng ch�a nhật

con đường thơm m�i l� mới

 

ch�o những vỉa h� l�t đ� xanh Đồn Đất, Tự Do

anh l� m�n g�t gi�y để đến qu�n c� ph� quen

 

ch�o H�n ch�o Thu Hương Pagode

ch�o P�le Nord, Brodard, Givral

ch�o những t�ch c� ph� bạn b� mời gọi

ch�o những ly bia đầy t�nh nghĩa anh em

ch�o chiếc ghế chiếc b�n quen thuộc

những vần kh�i thuốc xanh qu�y quần

c� bạn từ� Pleiku sương m� xuống

c� bạn từ Cần Thơ hương l�a l�n

c� Huế xa t�t trở về

c� S�i G�n cận kề đấu l�o

 

ch�o những qu�n s�ch quen đường C�ng L�

d�nh cho anh quyển s�ch hiếm kh� t�m

ch�o Xu�n Thu Khai Tr�

ch�o l�n Li�n Ch�u ch�o xuống L� Phan

những kệ s�ch th�n th�ch bao năm b�y giờ trống vắng

 

ch�o S�i G�n m�a thu kh�ng bao giờ tới

m� anh chỉ biết được m�a

khi đ�i c�nh cửa trường thi mở rộng

những khu�n mặt vui những khu�n mặt buồn

kẻ vui niềm thi đỗ

kẻ buồn chờ c�nh cổng qu�n trường

ch�o �tổng động vi�n�, ch�o � tổ quốc l�m nguy �

ch�o S�i G�n m�a thu với những cơn mưa chưa muốn dứt

mưa đi, mưa đi kẻo rồi chẳng được mưa

ch�o những nụ cười kh�ng quen

dấu dưới chiếc d� tr� mưa b�n ngo�i khung cửa k�nh nh� h�ng

nụ cười như m�a thu hẹn h� kh�ng bao giớ tới.

 

ch�o S�i G�n hai m�a mưa nắng

ch�o b�n ngo�i mồ h�i nhễ nhại

ch�o b�n trong cửa k�nh kh�ng kh� điều h�a

ch�o m�a mưa với những con đường ủng nước

ch�o m�a nắng với kh�i xe cay nồng

 

ch�o những g� sắp mất

ch�o những g� kh�ng c�n

bạn b� đ� thất t�n

hẹn h� đ� l�ng qu�n

 

ch�o S�i G�n đ�m trở về sau hồi c�i giới nghi�n hiệp nhứt

c�n th�m cơn say qu�n rượu

th�m gi� mơn như hơi thở người t�nh

 

S�i G�n c� bao nhi�u phố

xin cho anh ch�o hết một lần

ch�o những con đường t�nh c�y cao b�ng m�t

như ch�o ch�nh tr�i tim xanh mướt tuổi anh

ch�o S�i G�n t�m phố Nguy�n Sa

anh ch�o ch�nh anh trong dĩ v�ng

ni�n thiếu của anh ni�n thiếu con người

 

S�i G�n th�i ch�o t�nh ch�o nghĩa

sớm trở th�nh nơi đi kh�ng thể đến của anh

 

S�i G�n, S�i G�n c� bao nhi�u con phố

l�ng anh buồn trải khắp bấy nhi�u

bao n�t ki�u sa kiều diễm xu�n th�

trong một sớm đ� l�n đường ph�t v�ng

khổ đau th� c� thật

khi S�i G�n cải họ đổi t�n.

 

hạnh ph�c n�o mơ hồ nằm trong nuối tiếc

như b�y giờ anh th�m đứng uống ly nước m�a ở phố Pasteur

d�u người y�u đi trong h�ng lang thương x�

v� gặp gỡ những ch�n trời phong cảnh nụ cười �nh mắt phương xa

 

 

EM y�u dấu của anh

�nh s�nh lưu ly đ� tắt

lửa chỉ biết hỏa thi�u

như s�ng biển chỉ biết dập x�a soi m�n

ch�ng n�o biết ph�n biệt

nơi đ�u dựng n�n nụ cười

điều g� tạo ho�i mất m�t ?

trong tr�i tim của em

trong khối �c của anh

nghệ thuật kh�ng thể bị phỉ b�ng bởi khối �c ngu xuẩn

t�nh y�u kh�ng thể bị bao v�y của tr� năng cuồng t�n

d� t�nh y�u ch�ng ta c� ch�t g� S�i G�n nồng n�n dễ thương trong đ�

đ� ch�nh l� điều ch�ng ta phải cảm ơn S�i G�n

 

S�i G�n của t� �o

S�i G�n của tay �m

S�i G�n của t�nh tứ

S�i G�n của y�u đương

S�i G�n của th�ng tư

S�i G�n của mười hai

 

S�i G�n của ch�ng ta nồng n�n v� say đắm

h�y c�ng anh một lần cuối vẫy tay

ch�o th�nh phố của t�nh ta, đ� mất

nghe em.

(19 � 6 � 1975)

 

Chu Ngạn Thư

tr�ch Thơ Chu Ngạn Thư 1975, to�n tập

(sẽ lần lượt được đăng tải lại, l�n gio-o.com từ tuần lễ 1.4.2013 cho đến 29.4. 2013)

 

http://www.gio-o.com/ChuNganThu.html

 

 

� gio-o.com 2013