Phan Tấn Uẩn

 

Mẹ Đã Nói Gì Trước Lúc Lâm Chung

 

mẹ tôi chín mươi lăm tuổi                                                                                            

vừa mới ra đi                                                                                                                            

mang theo giòng nước mắt                                                                                          

còn chưa ráo                                                                                                         

sống một đời cháo rau đạm bạc                                                                                       

một người mẹ                                                                                                              

một ngàn câu chuyện uẩn khúc                                                                                          

một triệu khổ đau nghèo khó                                                                                   

một trăm chia ly bi phẩn                                                                                       

một triệu khuôn mặt                                                                                                                   

của những bà mẹ hẩm hiu                                                                                          

tang thương nước Việt…

 

người đã trao cho đời                                                                                          

những đứa con thế nầy                                                                                                 

những đứa con thế khác                                                                                            

đứa tập kết ra Bắc                                                                                                           

đứa binh phế miền Nam                                                                                                      

vừa anh minh vừa lẩn thẫn                                                                                            

rành rành một giống phân ly                                                                                                  

qua trăm vòng lửa đạn                                                                                                       

tưởng đâu thấy mặt nhau                                                                                                            

may phúc được trùng phùng

hôm nay                                                                                                                              

giờ tin đã điểm                                                                         

 

trước khi mẹ ra đi                                                                                                        

mẹ đã nói gì                                                                                                              

tôi xin được phép mẹ                                                                                                     

lặp lại những lời khuyên cốt nhục                                                                                   

bằng ngôn ngữ của trăng sao                                                                                      

tôi không hân hoan                                                                                                   

chờ ngọn gió vô thường                                                                                           

đang lừng lững                                                                                                            

thổi rát lên tuổi già cát bụi                                                                                             

để nhắn những người con của mẹ…

 

anh chị em ta đứng  giữa                                                                                          

cơn gió mới mang màu sắc thế kỷ                                                                         

thổi vào những ngõ tối thâm u

thổi bay hằng chủ thuyết bất nhân                                                                                          

thổi tan những lằn ranh lạc hậu…

 

anh chị em ta đứng giữa                                                                                           

tiếng xầm xì bên sau đầy cảnh giác…                                                         

không tìm những chân nguồn hạnh phúc                                                            

không nghe tiếng mõ                                                                                               

nhịp đều những đêm thanh vắng                                                                                           

tiếng chuông gọi hồn những buổi thu không…                                                        

tiếng giảng kinh những lời trăn trối                                                                                               

tiếng oán than của triệu  triệu  oan hồn…

 

chúng ta nhìn lui  giòng lịch sử                                                                                  

xanh  xám một mặt trời hồng                                                                                 

món nợ không bao giờ trả hết                                                                                     

của muôn đời                                                                                                               

mãi mãi giương càng chống bão giông

 

có đâu chúng ta là lũ ngốc xuẩn động                                                                     

mất công bới tìm                                                                                                            

trong bãi rác lịch sử                                                                                                 

mang máu đen của loài quạ dữ                                                                                             

quá khứ hận thù                                                                                                        

bệnh dịch oan khiên

 

kìa thông điệp tình thương                                                                                        

mẹ ta đã gióng lên                                                                                                                

xin nhắc lại bằng ngôn ngữ của trăng sao                                                                  

trên quả đất nầy                                                                                                    

không có gì mới                                                                                                            

cái gì mới đã nghìn xưa để lại                                                                                

đừng mơ gì                                                                                                                           

chủ thuyết tư tưởng cao siêu                                                                                   

chiếu trên chiếu dưới                                                                                                   

của lũ hề ngọng ngịu

 

xin cứ nói                                                                                                                     

ai hiểu sao cứ hiểu                                                                                                              

chỉ xin nhắn đôi điều                                                                                                        

khi người chưa bao giờ nghe gì về sám hối                                                                                

sẽ bôi tro trát phấn vào tin yêu

 

khi người còn tấm lòng bình lặng                                                                                  

sẽ nối dài thêm những cánh gió siêu nhiên                                                               

xóa mờ hết những dấu tích nghiệt ngã                                                                      

có tiếng thì thầm rực sáng tương lai                                                                           

có tiếng gọi đàn giữa bình minh ló dạng                                                                    

những cánh chim trời vỗ cánh ra khơi…

 

thưa mẹ                                                                                                                      

con đã hiểu                                                                                                                                   

từ nay                                                                                                                        

trong gió thoảng xa khơi                                                                                             

mẹ không có thời gian                                                                                                       

mẹ không có không gian                                                                                             

mẹ xuyên núi xuyên rừng                                                                                                 

xuyên biển rộng sông dài                                                                                                

qua muôn ngàn thế giới                                                                                              

bàng bạc tình thương bồ tát                                                                                                 

ban phước lành cho hết thảy sinh linh… 

 

Phan Tấn Uẩn

Gainesville                                                                                                     

(June-2006)

 

http://www.gio-o.com/PhanTanUan.html

 

© gio-o.com 2018