Nguyễn Văn Phong

 

IA LỐP ƠI

 

 

T�i đến Ia lốp,

v� bước qua qu�n x�

trong một buổi nắng chiều

Những con người cởi mở

mua g� trống cho ng�y 5/5

Để rồi khi t�i kh�ng c�n ở lại đ�,

ở một nơi xa lạ

t�i khẽ gọi � Ia lốp của t�i �

 

Họ c� qu� ở khắp nơi

Họ b�n b�nh m�, v� đồ ăn vặt

l�m rẫy tr�n một quả đồi nhỏ

cưu mang t�i �t bữa

n�n t�i thường gọi

�Ia lốp ơi !�

 

Ia lốp:l� t�n một x� thuộc huyện Chư S� -Gia Lai

 

NGUYỄN VĂN PHONG (Tiến Thắng B7)

 

 

2018