photo: Nguyễn Thị Lệ Liễu 

Nguyễn Tư Phương

 

buổi sáng đọc Ocean Vương nhìn những con chim trên đường dây điện trước nhà

 

 

những con chim nặng sũng từ cơn mưa đêm qua

quặn mình từ vô lượng kiếp

làm sao tháo gỡ được cái vô hình

đã cuộn tròn trong tiềm thức

làm sao mở được ngưỡng cửa không cánh

một bàn tay làm sao tạo được tiếng vang

hay một ngày nắng đẹp?   

ôi những công án thiền

muôn đời vẫn nằm trong tĩnh lặng

thôi đành

trụ vào chỗ tạm dung

đậu nhờ trên sợi dây oán khổ

cứ để cho nghiệp dẫn

rồi sẽ cùng trôi

rồi sẽ cùng quay

cứ bình yên nơi đó

hãy tùy duyên thuận pháp

“trên thoáng cõi ta bà

rực chút tâm thiện mỹ “ *

 

* On Earth We’re Briefly Gorgeous – a novel by Ocean Vuong.

 

Nguyễn Tư Phương

25/12/2019

 

http://www.gio-o.com/NguyenTuPhuong.htm