photo: Trần Triết

 

Nguyễn Thụy Đan

 

in illo tempore

 

 

tôi đã độ-nhật. bằng những khoảng vắng

quặn thắt. theo từng câu của swinburne.

vang dội tuyệt-vọng. khắp căn phòng nặng

hơi gió mùa. và grand marnier

còn sót. từ cuộc tự-sát thầm lặng.

 

để rồi đo. chiều sâu của đêm đông

bằng những hồi dư-hưởng vẳng sau cùng

của tuẫn-tình-khúc. rực lửa. rồi tắt.

thất-tung. vào giữa lòng manhattan

đầu thập-niên bất chợt. và hư-không.

 

thủa ấy. đời người đã từng đậm nét

hơn ư? khi ngày giờ chưa xám ngắt.

và cơn chán trường-niên. vẫn tìm khuây

nơi wagner. và thịt thà thanh-xuân.

đã bỏ ta. bỏ ta. không dấu vết.

 

chúng ta không lớn lên. không. chúng ta

chỉ mỏi mòn. những tàn-tích tha ma

của mộng-tưởng cha ông. vọt ra giữa

thác-loạn. rồi quẳng vào thùng rác nhà

nghỉ theo giờ. không một lời lìa xa.

 

tôi đã thôi tha-thiết. dáng vẻ thời

dĩ-vãng. nhưng câu hỏi chẳng cùng nguôi.

những khuôn mặt. những ánh mắt. túc-trực

tàn khuya tảng sáng. không điếng lòng người

bằng chiều nhục-thể. bằn bặt mù khơi.

 

chẳng phải ngày xưa mới đẹp khôn mạc.

là viễn-cảnh của cốt truyện. tan tác

buồn vui. hằng gợi ngờ hiện-tại này

không tròn ý-nghĩa. một bầy tù rạc

tư bề huyễn-tượng. những lựa chọn khác.

 

Nguyn Thy Đan

11/2023