tranh: Duy ThanhNguyễn Đức Nhân

 

PHÁT HIỆN

 

Lời nói của bạn

để lại dấu chân trên mặt đất. trên cát

và, trong tâm hồn ai đó

Ánh mắt của bạn

để lại dấu chân trên lá. trên hoa

và. trên gương mặt người khác

Tuyệt nhiên

tôi không tìm thấy đấu chân thính giác của bạn

bất cứ nơi đâu

ngay cả trên bầu trời xanh lơ

Đó là sự mầu nhiệm nội tại

vĩnh hằng

Không có kẻ cho. người nhận

Là sự bình đẳng

giữa Bạn và Thượng Đế.

 

Nguyễn Đức Nhân

2024