Nguyễn Đức Nh�n

 

 

NƠI CAO NGUY�N T�I, RẠNG Đ�NG KH�NG TỲ VẾT

 

 

nơi cao nguy�n t�i

tượng h�nh c�u thơ đang rạng đ�ng

trong suốt như k� ức kh�ng m�u

c�u thơ chạm v�o t�i

như �nh mắt �

đẹp dỗi hờn

l�c t�m hồn lội giữa b�nh minh

 

từng bước ch�n cao nguy�n

hoa của cỏ

đang lắng nghe nắng ban mai trong l� non

đang lắng nghe gi� mang tiếng h�t em năm xưa đi xa

m�a xanh chờ đợi

 

nắng ban mai đang v�o m�a sinh nở

nơi cao nguy�n t�i

con đường rừng dẫn tới �nh mắt c�u thơ rạng đ�ng v�ng �ng

v� d�ng suối nhỏ r�c r�ch tiếng chim thơm

v� những vi�n sỏi no mọng tr� nhớ sậm sắc m�u nguy�n thủy

v� n�i đ� lầm l� đ�n nhận tin tức từ bầu trời

 

thật tuyệt

nơi cao nguy�n t�i t�m hồn l�n xanh

rạng đ�ng kh�ng t� vết

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

B�lao, 2017

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhan.html

 

 

� gio-o.com 2017