tranh Nguyễn Man Nhi�n

 

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

những dấu ch�n tuyệt đẹp

 

 

Tất nhi�n, t�i kh�ng l� họa sĩ

C�y viết ch� ng�i ngủ đ� vẽ bầu trời, khu vườn, ng�i nh� nhỏ, con đường rải đ�

Tờ giấy chật cứng con s�ng xanh đang ca h�t

�Nơi m� em c� thể đến nghỉ ch�n

Vậy nh�

Đừng để m�a hạ lo lắng vắng bặt tiếng chim

 

Tất nhi�n, t�i kh�ng l� họa sĩ

C�y viết ch� ng�i ngủ đ� vẽ bầu trời, khu vườn, ng�i nh� nhỏ, con đường rải đ�

Chiều thứ bảy sủaa ồn �o

Nhưng t�m hồn trăng sao thinh lặng

�nh s�ng vẫn c�n đủ để l�m bữa ăn tối thịnh soạn

Nơi m� em c� thể đến nghỉ ch�n

Vậy nh�

Đừng để những đ�a hoa tỉ muội n�i lời ly biệt

 

Tất nhi�n, t�i kh�ng l� họa sĩ

C�y viết ch� ng�i ngủ đ� vẽ bầu trời, khu vườn, ng�i nh� nhỏ, con đường rải đ�

Cuối c�ng, những chiếc l� ấy chấp nhận cất giữ tiếng n�i đen m�i cỏ dại

B�ng đ�m cơn đau tim bộc ph�t

T�i vuốt ve sự đau đớn chỉ đủ để tạo m�u cho đồng cỏ run rẩy

Nơi em c� thể đến nghỉ ch�n

Vậy nh�

Đừng để b�ng m�y chờ đợi

 

Tất nhi�n, t�i kh�ng l� họa sĩ

C�y viết ch� ng�i ngủ đ� vẽ bầu trời, khu vườn, ng�i nh� nhỏ, con đường rải đ�

Cơn mưa muộn bạc m�u

Đường đi của c�y b�t ch� rất trơn

Cứ �thử đi qua

T�i tin

Em sẽ để lại những dấu ch�n tuyệt đẹp

 

Nguyễn Đức Nh�n

B�lao, 2016

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhan.html

 

 

� gio-o.com 2017