Nguyễn Đức Nhn

 

GIỮA BNG ĐỜI X GIẠT

 

Thn lau sậy trt sậm mu du biển

Hồn hoang vu thầm thỉ bng sng xanh

Đường gi thoảng đ dặn lng thinh lặng

Bng nhn gian tn tạ phải cam đnh

 

Lời my trắng vẫn nồng hương cũ

Bng trời tri lồng trong bng sng tri

Tiếng ai ni giữa bng đời x giạt

Nghe cơ hồ văng vẳng chốn xa xi

 

Ai đ đến, ai sẽ đi, ai biết

Ai lạc loi biền biệt bng trăng phai

Ai mất dấu trn đường xanh ảo mộng

Bng thời gian se lạnh nỗi quan hoi

 

Chiều bng xế chẳng cần lời phủ dụ

Ni năng chi thm thất lạc sương m

Giữa bt ngt chẳng buồn đi hay ở

Bng ai ngồi h hấp bng thin thu

 

 

Viết bn bờ sng Thu Bồn, 7/2017

 

 

Nguyễn Đức Nhn

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhan.html

 

 

gio-o.com 2017