Nguyễn Đức Nh�n

 

Đ�M M�A HẠ,

DƯỚI CH�M SAO XANH ẤY

 

ch�m sao xanh những con mắt đ�m m�a hạ

tr�i tim ta rạng ngời

hứa hẹn hừng đ�ng

sẽ gọi thầm

em � vầng trăng khuyết � bằng chất giọng �nh s�ng

ng�y biển lặng

 

� k�a

ph�a ch�m sao xanh ấy

dường như đ�m

đang phản hồi cảm x�c

ri�ng tư

 

n�y em � vầng trăng khuyết�

ch�m sao xanh đ� một thời

đơn phương lấp l�nh

thương nhớ d�ng hải lưu dịu hiền nữ t�nh �

v�, những lời tỏ t�nh của ch�m sao xanh

t�ch tụ san h�

bảo lưu trong t�m hồn biển mặn, như

sự bảo lưu h�nh b�ng m�a nắng xanh

trong tr�i tim ta

 

tất nhi�n

trong t�nh y�u lắm khi

biển ki�u h�nh cũng rơi lệ đầm đ�a

thật tuy�t vời

biển nhan sắc

vượt qua yếu mềm �

đưa ng�n c�nh tay s�ng xanh vỗ về bờ c�t mịn

 

đừng ngại ng�ng

nầy em � vầng trăng khuyết

h�y hồn nhi�n nếm hương vị

�nh s�ng t�nh y�u lung linh ph�t ra

từ ch�m sao xanh ấy sẽ

cung cấp dưỡng chất b� đắp cho tr�i tim hụt hao

nguồn cảm hứng

 

nầy em � vầng trăng khuyết

dưới ch�m sao xanh ấy

đ�m m�a hạ

biển m�i xinh đẹp như em

biển m�i nữ t�nh như em

đ�i khi

đỉnh n�i lầm l� ương ngạnh hơn một lần �

động l�ng trắc ẩn

bắt gặp đ�i mắt biển buồn

� ��������������������������������������������������������������������������������������

Nguyễn Đức Nh�n

Biển Nam �, Đ� Nẵng, 2017

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenDucNhan.html

 

 

� gio-o.com 2017