L� Tạo

 

b�n bờ đại vực

 

Grand Canyon! Đến Grand Canyon!

Đường xa vời vợi, xe lăn nhanh

Ta như hạt c�t mang hơi thở

Bay trong thi�n địa, chốn bụi hồng

 

Vực thẳm, n�i cao, sắc dị kh�ng

Chiếc l� nhẹ rơi� chốn cuối c�ng

B�n trời, ta th�t l�n một tiếng

Cơn gi� l�a đi giữa hư kh�ng

 

Ngước l�n, vời vợi ch�n tầng cao

Nh�n xa, thăm thẳm một chốn n�o

Hạt bụi gởi đời, tr�n đ� tảng

Trong l�ng c�n chứa vạn chi�m bao.

 

Đ� nối đ�, kề nhau mu�n thuở

L�ng nối l�ng từ thuở sơ khai

Đến đ�y, cầm lấy b�n tay

Giữa trời gi� giục, nghe vui tr�ng ph�ng

 

Nện ch�n, đ� nằm trơ tuế nguyệt

Giang tay, �m trọn c�i mịt m�

Ta nghe từ thuở thi�n thu

Trống chi�ng vẫy gọi, ng�n c�u �n t�nh

 

Đến, hư kh�ng. Đi, �hư kh�ng

Bận chi nổi nặng ng�n c�n � bạc đầu!

Khổng long triệu tuổi, mộ s�u

Lắng tai, nghe tiếng kinh cầu�.v� ng�n.

 

 

 

ta nợ đời lớp tuổi hai mươi

 

S�ng chia nh�nh, cũng xu�i về biển

Tựa anh � em, giỗ - tết lại về

Dẫu c�ch biệt, ngh�n tr�ng lu�n chuyển

Ta nợ đời: một giọt t�nh qu�

 

C�nh đồng khuya, sương rơi ướt đẫm

Ch� dế buồn!� h�t m�i kh�ng th�i

Vệt trăng non, giữa trời vừa lặn

Ta nợ em: một nửa nụ cười

 

Con đường thẳng, chạy ho�i kh�ng hết

Ngồi b�n lề, một tiếng cười khan

Đời dẫu đen, l�ng ai vẫn thắm

Ta nợ người: một vệt m�i son

 

N�i đứng lặng, ng�n đời kh�ng bước

Dầu th� hoang c� bỏ khu rừng

Trong b�ng đ�m, nhớ ho�i �nh s�ng

Ta nợ người: hạt nắng rưng rưng

 

Con dốc cao, leo ho�i kh�ng tới

Bước ch�n xi�u, g� xuống mặt đời

B�ng chiều nghi�ng, một ng�y sắp hết

Ta nợ đời: lớp tuổi hai mươi

 

 

L� Tạo

 

L� Tạo c� b�t hiệu kh�c l� Đo�n Nh� Văn


http://www.gio-o.com/DoanNhaVan.html

 

 

� gio-o.com 2017